Har bestämt mig för att para min Aurora i juni/juli 2021. mer info kommer då parning ska ske.